کوروس سرهنگ‌زاده: راه خیال

کوروس سرهنگ‌ زاده راه خیال

راه خیال
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی ـ بخاهی
خواننده: کوروس [سرهنگ‌زاده]

error: Content is protected !!