رامش: تولدت مبارک

تولدت مبارک
شعر: ؟
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: رامش