ویگن: تو بد کردی با من

تو بد کردی با من
شعر: ؟
آهنگ: سارگن [سارگون]
خواننده: ویگن