پروین:‌ دیر آمدی

دیر آمدی
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: همایون خرم
خواننده: پروین

error: Content is protected !!