شاهین: فلفل نمکی (ترانه فیلم)

فلفل نمکی
شعر: [جعفر پورهاشمی]
آهنگ:‌ [جعفر پورهاشمی]
خواننده: شاهین
ترانه فیلم:‌ دالاهو

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!