آفت: هر چی دیدی هیچی نگو

هر چی دیدی هیچی نگو
شعر: ؟
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت

error: Content is protected !!