روحبخش: عشق و جوانی

عشق و جوانی
شعر: ؟
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: [عزت‌] روحبخش