پریوش: نمکدون

نمکدون
شعر: جفعر پورهاشمی
آهنگ: ریاحی
خواننده: پریوش