ایرج: ما بیتل‌ایم (زوزه) (ترانه فیلم)

ما بیتلیم (زوزه)
شعر: [محمدعلی شیرازی]
آهنگ: [پرویز مقصدی]
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: قصر زرین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!