جعفر پورهاشمی: هیپی (ترانه فیلم)

هیپی
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: [جعفر] پورهاشمی
ترانه فیلم: قسمت

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *