ملوک ضرابی: ساقی مستم

ساقی مستم
شعر: ؟
ارکستر: [عبدالله] جهان‌پناه
خواننده: ملوک ضرابی

error: Content is protected !!