مریم روحپرور:‌ رهگذر

رهگذر
شعر: [احمد جوزانی]
آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: مریم روحپرور

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!