عارف: ترانه‌های فیلم عشق آفرین (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «عشق آفرین»
عارف ـ شاهین
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ آه ای خدا
عارف ـ مامان سرتو بالا کن
عارف ـ غم مخور در این زمونه
عارف ـ شاهین: شاهد عشق ما

* * *

error: Content is protected !!