بابک بیات: موسیقی متن فیلم «غریبه» (جلد صفحات)

موسیقی متن فیلم «غریبه»
بابک بیات
(تینا فیلم)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ غریبه (ای خدا حرفی بزن)
بابک بیات ـ موسیقی متن فیلم «غریبه»

* * *

error: Content is protected !!