شنهاز: این‌جور دلها یار نداره ـ فتنه‌گر (جلد صفحه)

ترانه های فیلم قلبهای طلایی

ترانه‌های فیلم «قلبهای طلایی»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
شهناز ـ فتنه‌گر
شهناز ـ این جور دلها یار نداره

* * *

error: Content is protected !!