علی نظری: وفای زن

علی نظری وفای زن

وفای زن
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!