دینامیک: سایه‌ها

دینامیک سایه ها

سایه‌ها
شعر: [اصغر] واقدی
آهنگ: [محمود]‌ قراملکی
خواننده: دینامیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!