دینامیک: اسب ستم (ترانه فیلم)

دینامیک اسب ستم

اسب ستم
شعر: [رضا] شمسا
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده:‌ دینامیک
ترانه فیلم: سالومه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!