ایرج: لاله صحرا (ترانه فیلم)

ایرج لاله صحرا

لاله صحرا
شعر: [جعفر پورهاشمی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: حسین کرد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!