جعفر پورهاشمی ـ مینو: بنده همیشه (ترانه فیلم)

جعفر پورهاشمی بنده همیشه

بنده همیشه
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خوانندگان:‌ جعفر پورهاشمی و مینو
ترانه فیلم: مردی از اصفهان

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!