کوروس سرهنگ‌زاده: خاطرات

کوروس سرهنگ زاده خاطرات

خاطرات
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: [حبیب‌الله بدیعی]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!