ایرج مهدیان: ساحره (ترانه فیلم)

ایرج مهدیان ساحره

ساحره
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: ایرج مهدیان
ترانه فیلم: مرد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!