شهرام غواص: پرواز بدون پرواز

شهرام غواص پرواز بدون پرواز

پرواز بدون پرواز
شعر: شهرام
خواننده: شهرام غواص

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!