ویگن: گل بهشتی

ویگن گل بهشتی

گل بهشتی
شعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ویگن

بویِ گُل و مِی آید
بانگِ دَف و نِی آید
ماهِ من کجایی
خدا کُند تو هم بیایی

ای گل بهشتی
بیا که یک جهان صفایی

گُل و ساز و شمع و ساغر
دل من بَرند و تابم
بُوَد این ز شوق و شادی
که ز سر پریده خوابم

گل بهشتی‌ام کجایی
خدا کُند تو هم بیایی

تو که از نشاط رویت
به جهان صفا فزایی
به چنین خُجسته روزی
ز چه رو ز ما جدایی
چه خوش آن‌که عهد دیرین
تو کنون وفا نمایی

گل بهشتی‌ام کجایی
خدا کُند تو هم بیایی

* * *