جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی

آهوی گردن دراز
نوشته: جمشید سپاهی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

خلاصه کتاب:
در سرزمینی دور، در دشتی بزرگ و زیبا، آهوهای فراوانی زندگی می‌کردند و هر سال با تولد بچه آهوها، تعداد آن‌ها بیشتر هم می‌شد. یک سال، بچه آهویی به دنیا آمد که گردن درازی داشت. این خبر به سرعت در سرتاسر دشت پیچید و همه آهوها برای تماشای او دسته دسته می‌آمدند و به گردن دراز او خندیده و او را مسخره می‌کردند. سرانجام، آهوی گردن دراز را از میان خود راندند. اما مدتی بعد، خشکسالی فرا رسید و . . .

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

جمشید سپاهی آهوی گردن دراز

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!