مجید نفیسی: راز کلمه‌ها (کانون پرورش فکری)

مجید نفیسی راز کلمه ها

راز کلمه‌ها
نویسنده: مجید نفیسی
تصویرگر: یوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

مجید نفیسی راز کلمه ها

خلاصه کتاب:
کودک امروز، تو وقتی به دنیا می‌آیی، تنها نیستی. صدای آب، آتش و باد را می‌شنوی و پدر و مادر و . . . نام آنها را برای تو می‌گویند و اینها همه در ذهن تو جا می‌گیرد. آنگاه تو به آتش فکر می‌کُنی، به آب و به خاک. اما آیا می‌دانی این “کلمه ها“ چگونه پیدا شده‌اند و اولین کودکی که تنها بر روی خاک آمد و زندگی کرد، به آنها چه می‌گفت و چگونه آنها را شناخت؟
این کتاب، به همراه نقاشیهای زیبای خود، تو را به سوی آن کودک نخستین می‌برد تا راز کلمه‌ها را پیدا کُنی.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: راز کلمه‌ها
نویسنده: مجید نفیسی
تصویرگر: یوتا آذرگین

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)
ج: (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۵ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۲
نوبت چاپ سوم: ۱۳۵۶
شمارگان چاپ: ۳۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!