م. ا. به‌آذین: خورشید خانوم (کانون پرورش فکری)

به آذین خورشید خانوم

خورشید خانوم
نویسنده: م. ا. به‌آذین (محمود اعتمادزاده)
تصویرگر: ژن رمضانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۸

خلاصه کتاب:
خورشید روی زمین در حال گشت و گذار بود که به درون چاهی افتاد و دنیا تاریک شد. پیرزن خورشید را دید و فکر کرد او را با کمک پسرش بیرون بیاورد و به سقف کلبه‌اش آویزان کند و در زیر نور آن قرآن بخواند. دختر پیرزن به سر چاه آمد و با دیدن خورشید فکر کرد او را بیرون بیاورد و قاب نقره بگیرد و به‌جای آینه از آن استفاده کند. پسر پیرزن وقتی به سر چاه آمد فکر کرد بهتر است خورشید را برای خود بیرون بیاورد و سر علمش بزند تا مردم به او بگویند «پهلوونِ خورشید عَلَم». این سه نفر در سر چاه برای چگونگی بیرون آوردن خورشید از چاه، و این‌که مردم متوجه این قضیه نشوند، با هم بحث می کردند که خورشید از راه قنات از دل زمین بیرون آمد و دوباره همه‌جا را روشن کرد.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: خورشید خانوم
نویسنده: م. ا. به‌آذین (محمود اعتماد زاده)
تصویرگر: ژن رمضانی

موضوع: داستان
ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)

قیمت: ۲۵ ریال
تعداد صفحات: ۲۳ صفحه
قطع کتاب: ۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۸
تاریخ چاپ دوم: ۱۳۵۲

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!