آرتوش: ستاره‌های اشک‌آلود

آرتوش ستاره های اشک آلود

ستاره‌های اشک‌آلود
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: آرتوش

ستاره‌های اشک آلود

روزی که ما به‌هم رسیدیم
روزی که نام هم شنیدیم
روزی که برای اولین بار
یکدیگر را تازه دیدیم
آن‌روز بالای سرِ ما
خورشید، عشق و شور می‌ریخت
آن‌شب بالایِ سرِ ما
چشمِ ستاره نور می‌ریخت

آن‌ روز، روز آشنایی
امروز هم روز جدایی

خندید لبان ما به روی هم
ما مست شده در آرزوی هم
همچون شراره‌ها افتاده
نگاهِ ما به سوی هم
امشب که بالایِ سرِ ما
ریزد اشکِ ستاره‌ها
لب من و تو می‌سراید
ترانه‌ی جدایی را
انروز روز آشنائی

آن‌ روز، روز آشنایی
امروز هم روز جدایی

* * *

error: Content is protected !!