آرتوش: آوایی دیگر

آرتوش آوایی دیگر

آوای دیگر
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: آرتوش

روزی اگر لب‌های تو بوسیده‌ام
از جام لب‌های تو می نوشیده‌ام
امروز می‌خواهم فراموشم کُنی
با دستِ خود چون شمع خاموشم کُنی

من می‌روم تا باز رویایی بسازم
تا از برای خویش دنیایی بسازم
دنیای دیگر
رویای دیگر
بعد از این دستت فشارد دستِ دیگر
می‌شوی ساغر به دستِ مستِ دیگر
ای بهارم
به یاد آور مرا

* * *

error: Content is protected !!