عهدیه: خدایا چکنم (ترانه فیلم)

عهدیه خدایا چکنم

خدایا چکنم
شعر: ؟
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: گوهر شبچراغ

error: Content is protected !!