رامش: تمنا (ترانه فیلم)

رامش تمنا

تمنا
شعر: بامداد جویباری [محمدرضا بامدادیان]
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: رامش
ترانه فیلم: هنگامه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!