حمید ناصر آبادی: گور غم (ترانه فیلم)

حمید ناصر آبادی گور غم

گور غم
شعر: حمید ناصر آبادی
آهنگ: ایرج طاهری
خواننده: حمید ناصر آبادی
ترانه فیلم:‌ کنیز

error: Content is protected !!