موسیقی ایرانی:‌ نغمه دشتی (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی نغمه دشتی

ردیف‌های موسیقی ایران (نغمه دشتی)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!