عباس کیارستمی: مشق شب (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی مشق شب

مشق شب
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۷

فیلم تحقیقی است مصور در باره‌ی تکالیف شب بچه‌ها. فیلم از زبان خود بچه‌ها به طرح این موضوع می‌پردازد. بی‌سوادی، بی‌حوصلگی و عصبیت‌های والدین، همراه با بی‌اطلاعی آنان از روش‌های جدید تدریس و سیاست‌های آموزشی درمدارس، مهم‌ترین مسائل در این زمینه هستند که در فیلم مطرح می‌شوند.

 

مشق شب
طرح، کار و تدوین: عباس کیارسمتی
تحقیق: سعید دولت‌آبادی
فیلمبردار: ایرج صفوی / علی‌اصغر میرزایی
خدمات فنی: احمد انوار / صمد سعیدی
صدابردار: احمد عسگری
تدوین صدا: یاور تورنگ
موسیقی: محمدرضا علیقلی
شعر: از کتاب دوم ابتدائی ـ علی‌ موسوی گرمارودی
امور تولید: محمد طلوع
دستیار تهیه: صدیقه سرفرازیان
میکس: چنگیز صیاد
قطع نگاتیو: ناصر انصاری
لابراتوار: مرکز خدمات صنایع فیلم ایران
تیتراژ: مهدی سماکار
خدمات آرشیو: فرج‌الله قاسمدخت
حمل و نقل: خلیل باقری وکیل / مرتضی مهاجری
تهیه‌کننده: علیرضا زرین
مدت: ۸۶ دقیقه
۱۶ میلیمتری ـ رنگی
با تشکر از: مسعود خیام / احمد انیسی / ناصر متواضع / دانش‌آموزان و کارکنان دبستان شهید معصومی ـ تهران.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!