عباس کیارستمی: همشهری (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی همشهری

همشهری
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۲

فیلم همشهری حاصل برخورد روزانه‌ی مردم با مأمور طرح ترافیک است که از ورود آنان در ساعات غیرمجاز به محدوده‌ی ممنوعه‌ی شهر، جلوگیری می‌کند.

 

همشهری
طرح کار و تدوین: عباس کیارستمی
فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
دستیار فیلمبردار: علی باقری
گروه فنی: حسین مرادی / صمد سعیدی
صدا: محمد حقیقی
دستیار صدا: بهمن الوندی
سینکرون: چنگیز صیاد
تدارکات: علی‌اصغر میرزایی
تیتراژ: سیامک اشرف‌نیا
مأمور ترافیک: رضا منصوری
مدت: ۵۰ دقیقه
۱۶ میلیمتری ـ رنگی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!