اسفندیار منفردزاده: بهارک (کانون پرورش فکری)

اسفندیار منفردزاده بهارک

بهارک
کارگردان: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

مادری پسر تنبل خود را برای کار کردن از خانه بیرون می‌کند. پسر در گشت و گذارهایش در حالی‌که کنار نهری دراز کشیده متوجه گلهایی می‌شود که بر روی آب هستند. گلها از باغی می‌آیند که دختری جوان در آنجا زندانی دیو است.

 

بهارک
طرح داستان: پرویز دوایی
فیلمنامه،‌ کارگردان، تدوین: اسفندیار منفردزاده
فیلمبردار: مرتضی رستگار
دستیاران فیلمبردار: اسلامی / آستانی / آزاد
برش نگاتیو: ناصر انصاری
لابراتور: استودیو بدیع
صدا: حقیقی
تروکاژ: مهدی سماکار
صحنه‌آرایی: آزاد / آشتیانی / اسلامی / جعفری / رستگار / اسفندیار / نصرتی / یعقوبی.
تیتراژ: نمایشگاه بامهای گلین (پرویز کلانتری)
تدارکات: نصرتی / جعفری / یعقوبی.
تهیه‌کننده: ابراهیم فروزش
بازیگران: عبدالله یاقوتی / رها رئیسی‌نیا
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۳۹ دقیقه.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!