بهرام بیضایی: عمو سیبیلو (کانون پرورش کودکان)

بهرام بیضایی عمو سیبیلو

عمو سیبیلو
کارگردان: بهرام بیضایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

«عمو سیبیلو» مردی است چاق، سبیلو و بی‌حوصله که برای فرار از شلوغی شهر به منزلی جدید در حاشیه‌ی شهر پناه آورده است، اما با سروصدای بازی فوتبال بچه‌های اهالی در مقابل خانه‌ی جدید مواجه می‌شود. نام «عمو سیبیلو» را هم بچه‌ها برای او انتخاب کرده‌اند. میان عمو و بچه‌ها کشمکشی طنزگونه به‌وجود می‌آید و درنهایت بچه‌ها در این جدال برنده می‌شوند.

 

عمو سیبیلو
فیلمنامه: بهرام بیضایی (بر اساس داستان کوتاهی از: فریدون هدایت‌پور)
کارگردان: بهرام بیضایی
دستیار کارگردان: کامران نوزاد
فیلمبردار: نعمت حقیقی
دستیار فیلمبردار: عظیم جوانروح
مدیر تهیه: منصور جعفری
دستیار تهیه: سیاوش طهمورث
منشی صحنه: محسن تقوایی
صورتگر: روح‌الله مفیدی
تدوین: گنجور (عباس گنجوی)
صدا: هرایر آتشکار
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
امور چاپی: فیلمساز
بازیگران: بهرام صادقی / بچه‌های کوی کَن.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!