کیومرث پوراحمد: جبار باغچه‌بان (کانون پرورش فکری)

کیومرث پور احمد جبار باغچه بان

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق
(تجلیلی از جبار باغچه‌بان)
کارگردان: کیومرث پوراحمد
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

مستندی درباره زندگی، فعالیت‌ها و خدمات جبار باغچه‌بان مبتکر روش جدید آموزش الفبا در کلاس اول و بنیانگذار آموزش و پرورش کر و لال‌ها در ایران.

 

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق
نویسنده و کارگردان: کیومرث پور احمد
فیلمبردار: رضا آریا
صدا بردار: چنگیز صیاد
تهیه‌کننده: ابراهیم فروزش
۱۶ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۱۳ دقیقه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
از «کیومرث پوراحمد» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!