زندگی و آثار «چایکوفسکی» (کانون پرورش فکری)

چایکوفسکی

نوشته: ارسلان ساسانی
نقاشی: هوشنگ محمدیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۴

صدای:‌ مظفر مقدم ـ مهین نثری
پیروز چهره‌نگار ـ حسین واعظی
صدرالدین شجره ـ خسرو فرحزادی

فایل شنیداری (دانلود)

* * *