تاجیک: خلوت دل

تاجیک در خلوت دل

در خلوت دل
شعر: ؟
آهنگ: رزازان ـ ارکستر: اکبر صدیف
خواننده: تاجیک

error: Content is protected !!