اکبر دلجو: شب جدایی

اکبر دلجو شب جدایی

شب جدایی
شعر: علی نظری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: اکبر دلجو

error: Content is protected !!