دلکش: جدایی

دلکش جدایی

جدایی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!