قاسم جبلی: مستی شمع

قاسم جبلی مستی شمع

مستی شمع
شعر: ابوالقاسم اعلامی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!