پری زنگنه: آوازهای محلی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه آوازهای محلی واروژان

آوازهای محلی
آواز: پری زنگنه
تنظیم: واروژان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

پری زنگنه آوازهای محلی واروژان

آی لیلی

جفتی چاو دیری جور پیاله چینی
(دوتا چشم داری همانند پیاله ای چینی)
خدای بالا سر له لیت نسینی
(خدای بالای سر ازت نگیردش)
[استعاره از آرزوی سلامتی داشتن برای معشوق]

آی لیلی لیلی لیلی باوانم
(آی لیلی لیلی لیلی عزیزم)
اَرای دوریَگَت کور بو چاوانم
(برای دوری تو چشمانم گور شود)
ار مردم بیلن دوستیمان جوره
(اگر مردم بگذارند رابطه مان شکل می گیرد)
تو زارت شیرین من اشکم شوره
(تو زهرت شیرین و من اشکم شور است)

آی لیلی لیلی لیلی باوانم
(آی لیلی لیلی لیلی عزیزم )
اَرای دوریَگَت کور بو چاوانم
(برای دوری تو چشمانم کور شود)
بو تا بکریم دوستیمان للو
(بیا تا رفاقتمان را بکنیم)
[استعاره از باهم بودن است]
تو دار نارنج مِن دار لیمو
(تو درخت نارنج و من درخت لیمو)

آی لیلی لیلی لیلی باوانم
(آی لیلی لیلی لیلی عزیزم )
اَرای دوریَگَت کور بو چاوانم
(برای دوری تو چشمانم گور شود)
[با سپاس از مهرداد زارعی]

* * *
رشیدخان

 امروز دو روزه للو، فردا سه روزه لو
رشید نیومد للو، دلم می سوزه لو

های های رشید خان، سردار کل قوچان
های های رشید خان، سردار کل قوچان

رفتی نگفتی للو، یه یاری دارم لو
در شهر غربت للو، دلداری دارم لو

های های رشید خان، سردار کل قوچان
های های رشید خان، سردار کل قوچان

* * *
مستُم مستُم

یک گلِ سایه چمن سایه چمن، تازه شکفته تازه شکفته
نه دستُم بِش میرسه بِش میرسه، نه خوش میفته نه خوش میفته
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم

بیا بریم قبله کوتی قبله کوتی، قالی کنیم فرش قالی کنیم فرش
حوریای سرخ و سفید سرخ و سفید، مَنقَلِ پُر تَش مَنقَلِ پُر تَش
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم

بیا بریم شاهچراغ شاهچراغ، عهدی ببندیم عهدی ببندیم
هرکدوم عهد بشکنیم عهد بشکنیم، کمر نبندیم کمر نبندیم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم
مَستُم مَستُم مَستُم، تیغَت بُریده شَستُم

* * *
اسمر اسمر جانم

هی داد! هی بیداد! کس دیار نییه
(‌ای داد و‌ بیداد! کسی‌ پیدا نیست)
کس له درد کس خوور دار نیه
(کسی‌ از درد کسی‌ آگاه نیست)

اسمر یارم جووانه
(یار من «اسمر» زیباست)
اسمر یارم جووانه وک مانگی تاوانه اسمر اسمر
(اسمر، یار من زیباست و مانند ماه تابان است)

تو دور و مِن دور، له دوریت قســم
(تو دور و من دور، به دوریت قسم)
هر وقته درچو آگِر له جثه‌ام
(از دوریت، جانم داره آتیش می‌گیرد)

خووم کرماشــانی دوســم قصری‌یه
(خودم کرمانشاهی، یارم اهل «قصر شیرین» است)
خاطرخواهت بیمه تقصیرم نییه
(خاطرخواه تو شدم، تقصیر ندارم)
[با سپاس از یاسین پورعزیزی]

* * *

دو به دو

دوستانی که به زبان محلی این ترانه آشنایی دارند یاری کنند
تا متن نوشتاری آن را به مطلب اضافه و این بخش کامل شود.

* * *
بارون بارونه

[گروه همخوان]
بارون بارونه، بارون بارونه
بارون بارونه، بارون بارونه

[پری زنگنه]
بارون بارونه زمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر می‌شه
گل‌نسا جونُم تو شالیزاره
برنج می‌کاره، می‌ترسُم بِچاد
طاقت نداره، طاقت نداره

[گروه همخوان]
بارون بارونه، بارون بارونه
بارون بارونه، بارون بارونه

[پری زنگنه]
دونای بارون ببارین آروم‌تر
بارای نارنج داره می‌شه پرپر
گل‌نسای منو می‌دن به شوهر
خدای مهربون، تو این زمستون
یا منو بکش، یا اونو نستون

[گروه همخوان]
بارون بارونه، بارون بارونه
بارون بارونه، بارون بارونه

[پری زنگنه]
بارون می‌باره زمینا تر میشه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
گل‌نسا جونُم غصه نداره
زمستون می‌ره، پشتش بهاره
زمستون می‌ره، پشتش بهاره

[گروه همخوان]
بارون بارونه، بارون بارونه
بارون بارونه، بارون بارونه

* * *
دی‌بلال

دوستانی که به زبان محلی این ترانه آشنایی دارند یاری کنند
تا متن نوشتاری آن را به مطلب اضافه و این بخش کامل شود.

* * *
تو بیو

تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم
در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم

های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

* * *
قد بلند

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای وای وای وای
همسرت پیدا نشد در بختیاری وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه وای وای وای وای
همسرت پیدا نشد در بختیاری وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

دختره، جانِ کاکو، مرگ برارت وای وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

دختره، جانِ کاکو، مرگ برارت وای وای وای وای
تو نکش، سرمه به چشمون خمارت وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

نه تروم بُنگِت کُنُم نه خود میایی وای وای وای وای
آی به غیر و صفتت چه بی وفایی وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

نه تروم بُنگِت کُنُم نه خود میایی وای وای وای وای
آی به غیر و صفتت چه بی وفایی وای وای وای وای
از تو می خوام، از تو می خوام، سیمو مکن انقدر ناز

* * *
شکار آهو

می‌خوام برم کوه، شکار آهو
می‌خوام برم کوه، شکار آهو
تفنگ من کو لیلی‌جان؟ تفنگ من کو؟
تفنگ من کو لیلی‌جان؟ تفنگ من کو؟
بالای پشتی عاشق را کشتی
بالای پشتی عاشق را کشتی
با خون عاشق لیلی‌جان نامه نوشتی
با خون عاشق لیلی‌جان نامه نوشتی
روی چو ماهت، تیر نگاهت
برده دل از من لیلی‌جان چشم سیاهت
برده دل از من لیلی‌جان چشم سیاهت
بالای بومی کفتر پرونی
بالای بومی کفتر پرونی
شستت بنازم لیلی جان خوب می‌پرونی
شستت بنازم لیلی جان خوب می‌پرونی

* * *
کُریشیم

تی دیلا به تاود بِه بیشیم به خانه
ایتا کاری نیبِه تی مار بدانه
اگر تی مار تِرای بیدینه می اَمرا
ترا بورونه کونِه از خودشِه خانه
[اَرا شیم عزیز. اوراشیم کیجا، کُراشیم
تی امرا بال به بال دریا کنار شیم]

کوجی کرجی تِرای بادبان فوکوشَم
کنارِ سیفدِه رود سامان کونَم شَم
کنارِ سیفدِه رودای می توم بیجاره
ایتا کُرای اویا می دیل دوچاره

[اَرا شیم عزیز. اوراشیم کیجا، کُراشیم
تی امرا بال به بال دریا کنار شیم]

تی دیلا به تاوِد به بیشیم به خانه
ایتا کاری نیبِه تی مار بدانه
اگر تی مار ترای بیدینه می امرا
ترا بورونه کونه از خودشه خانه

[اَرا شیم عزیز. اوراشیم کیجا، کُراشیم
تی امرا بال به بال دریا کنار شیم]

توضیح:
این ترانه را هم اولین بار «احمد عاشورپور» در اواخر دهه‌ی بیست اجرا کرده و قطعاتی هم اضافه‌تر از اجرای «پری زنگنه» دارد. در دهه‌ی هفتاد «ناصر مسعودی» نسخه‌ی اصل را که «عاشورپور» اجرا کرده بود را در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!