نادر ابراهیمی: سنجابها (کانون پرورش فکری)

نادر ابراهیمی سنجابها

سنجابها
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: ژن رمضانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

نادر ابراهیمی سنجابها

خلاصه کتاب:
هزارها سال پیش نبود، صدها سال پیش هم نبود، همین چند سال پیش بود که پلنگی به جنگل بزرگ و قشنگ ما آمد و زندگی هزاران هزار پرنده و ما سنجاب‌ها را آشفته کرد. او شروع به خوردن سنجاب‌ها و پرنده‌ها کرد. یکی از سنجاب‌ها به او دشنام داد و پس از آن، خود مجبور شد از جنگل بزرگ بیرون برود. او به سنجاب‌های دیگر گفت:«من می‌روم، اما یادتان باشد که شما هم نمی‌توانید در کنار این پلنگ، به خوبی و خوشی زندگی کنید.»
سنجاب کوچولو به جنگل دیگری رفت، ‌اما جنگل‌ها دست‌شان در دست هم بود و او را به خود راه ندادند. او به بیشه‌ها رفت، اما باد خبرچین، خبر دشنام او را به پلنگ در همه جا پخش کرده بود. سنجاب کوچولو، مدت‌ها سرگردان شد، تا اینکه . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: سنجاب‌ها
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: ژن رمضانی

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم و سوم دبستان)
ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ ششم: ۱۳۸۱
شمارگان چاپ: ۸۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!