نورالدین زرین‌کلک: امیرحمزه‌ی دلدار و گور دلگیر (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک امیرحمزه دلدار و گور دلگیر

امیرحمزه‌ی دلدار و گور دلگیر
نویسنده و کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۶

شاهزاده، امیرحمزه که «دلدار» است؛ به کمند عشق دختر پادشاه مدائن که «دلگیر» است؛ گرفتار می‌شود. دلگیری دختر پادشاه این است که دچار طلسم دیو خالداری شده و به‌صورت گورخری در آمده است. امیر، با هوش و زیرکی یک انسانِ عادی ـ و نه چنان که در قصه‌ها آمده ـ در پی نجات عشق خود می‌افتد.

 

امیرحمزه‌ی دلدار و گور دلگیر

نویسنده طرح و فیلنمامه: نورالدین زرین‌کلک
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
نقاشان: نورالدین زرین‌کلک / نازنین سبحان سربلندی / پرویز نادری
انیمتاتور: نورالدین زرین‌کلک
فیلمبردار: عبدالله علیمراد
تکنیک اجرایی: سل انیمیشن
٣٥ میلی متری ـ رنگى
مدت فیلم:  ۲۶ دقيقه و ۳۰ ثانیه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!