پری زنگنه: آهنگ‌های محلی (کانون پرورش فکری)

پری زنگنه آهنگ های محلی

آهنگ‌های محلی
آواز: پری زنگنه
تنظیم: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

پری زنگنه آهنگ های محلی

لالائی
(لالائی گرگانی)

لای‌لای لای‌لای گُل لاله
پلنگ در کوه چه می‌ناله
پلنگ در کوه چه می‌ناله
برای دختر خاله
لای‌لای لای‌لای گُل فندق
مادرت رفته سر صندوق
لای‌لای لای‌لای گُل خشخاش
بابات رفته خدا همراش

* * *

درنه جان
(ترانه مازندرانی)

عزیز جون دست من بر دامنته
عزیز جون دست من بر گردتنه
چرا خون مرا کردی تو شیشه
به درگاه خدا نالم همیشه
دگر نشوم من بهار حموم
دگر نکمه شیخ جلال سلوم
الهی شیخ جلال تنوم یاوه گوم
ها کردم امضا بیمه پشیمون
درنه‌جان، درنه‌جان، درنه
خدا خدام فاطمه‌جان درنه
درنه‌جان، درنه‌جان، درنه
خدا خدام فاطمه‌جان درنه
خدا خدام فاطمه‌جان درنه

* * *

عزیز جون
(ترانه مازندرانی)

عزیزجون درمشوم‌م الوداع کُن
آخ‌م الوداع کُن
سر راهم نشین ته گریه‌ها کُن
آخ‌ته گریه‌ها کُن
اگر خواهی که من زودتر بیایم
آخ‌آخ زودتر بیایم
نماز صبح و شب مرا دعا کُن
آخ‌آخ مرا دعا کُن
ستاره اسمون اشمارم امشو
آخ اشمارم امشو
بورین یار باوئن بیمارم امشو
آخ بیمارم امشو
بورین یار باوئن بیمارم امشو رینه
آخ‌آخ بیمارم امشو رینه
تمام دشمنان بیدارن امشو
آخ‌آخ بیدارن امشو

* * *

دست به دستمالم
(ترانه شیرازی)

دست به دستمالم نزن جونم
دستمالم حریره عزیز دلمی دستمالم حریره یار
عشق تو مجنونم کرد جونم
ری به تهرونم کرد عزیز دلمی ری به تهرونم کرد یار
اول از اسمت بگو جونم
مردم کجائی عزیز دلمی مردم کجائی یار
از کدوم محله‌ئی جونم
با که آشنائی عزیز دلمی با که آشنائی یار
از محله‌ی دزفیل جونم
با تو آشنایم عزیز دلمی با تو آشنایم یار

* * *

شلیل
(ترانه بختیاری)

نارنج تنگ تک او گل و باغ میرزا
چیدس تیله‌زن آی شلیل شلیل شلیل زندیس بن‌نا

* * *

سوزه رخ
(ترانه بختیاری)

عزیزم سوزه شیرینم سوزه
دس به دستمالم منه دلم الرزه
شود رازومه بلند ـ دل نیگره جا
یار مو چی برگ گل ـ خوسیده تینا
عزیزم سوزه شیرینم سوزه
دس به دستمالم منه دلم الرزه
اسمون کارم مدار ـ یارم بیداره
مو ایرم بوسش کنم ـ ار خین بباره
عزیزم سوزه شیرینم سوزه
دس به دستمالم منه دلم الرزه

بند دوم
هر که عشق تو گلی ور سر نداره
چی گل پژمرده در فصل بهاره
عزیزم سوزه شیرینم سوزه
دس به دستمالم منه دلم الرزه
ای خدای بالا سری ـ سی زیر پا کن
درد بی درمونومه ـ دیه دوا کن
عزیزم سوزه شیرینم سوزه
دس به دستمالم منه دلم الرزه

* * *

دختر شیرازی
(ترانه شیرازی)

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
ابروتو به من بنما تا شوم راضی
ـ ابرومو می‌خوای چه کُنی بی‌حیا پسر
کمون تو بازار ندیدی؟ اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه
شب بیا روز نیستم خونه

دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا شوم راضی
ـ چشمامو می‌خوایی چه کُنی بی‌حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی؟ اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه
شب بیا روز نیستم خونه

دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی
لباتو به من بنما تا شوم راضی
ـ لبامو می‌خوایی چه کُنی بی‌حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی؟ اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه
شب بیا روز نیستم خونه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!