فریده فرجام: مهمان‌های ناخوانده (کانون پرورش فکری)

فریده فرجام مهمان های ناخوانده

مهمان‌های ناخوانده
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: جودی فرمانفرمائیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۵

فریده فرجام مهمانهای ناخوانده

خلاصه کتاب:
در ده کوچکی پیرزنی زندگی می‌کرد. یک شب باران تندی بارید. پیرزن که می‌خواست برود زیر لحاف و گرم شود، چند بار صدای تق‌تق در را شنید و هر بار با یک مهمان ناخوانده رو به رو شد. اول خاله گنجیشکه بود که زیر باران خیس شده بود. سپس مرغ پاکوتاه بود که از شدت باران به پیرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا کلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و . . . صبح که پیرزن از خواب بیدار شد، دید که در خانه‌اش خیلی خبرهاست و هر یک از مهمان‌ها مشغول کاری است!

مشخصات کتاب:
نام کتاب: مهمان‌های ناخوانده
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: جودی فرمانفرمائیان

موضوع: داستان
گروه سنی: الف (آمادگی و سال اول دبستان)
ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)

قیمت: ۷۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۲ × ۲۲ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۵
نوبت چاپ شانزدهم: ۱۳۸۲
شمارگان چاپ: ۳۴۲۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!