مهرداد بهار: بستور (کانون پرورش فکری)

مهرداد بهار بستور

بستور
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: نیکزاد نجومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۷

مهرداد بهار بستور

خلاصه کتاب:
گشتاسب پادشاه ایران، و سردارانش روی یک کوه بودند و ارجاسپ پادشاه توران زمین، با سردارانش روی کوه مقابل. جلگه‌ی بین دو کوه، میدان جنگ بود و لشکرهای ایران و توران در دامنه‌ی کوهها روبروی هم قرار داشتند. در میدان جنگ، زریر پهلوان ایرانی، پهلوانان توران را یکی پس از دیگری می‌انداخت. سرانجام، پادشاه توران جادوگر خود را به نبرد با او فرستاد و او به جادو، زریر را از پای درآورد.
از میان همه سپاه ایران، بستور، فرزند هفت ساله زریر، به خونخواهی پدر برخاست. اما سرداران به او خندیدند. بستور به کمک مِهتر پدر خود بر اسب پدر می‌نشیند و به میدان جنگ می رود. بدین سان، حماسه کودکِ دلاورِ بزرگِ سپاهِ ایران شکل می‌گیرد.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بستور
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: نیکزاد نجومی

موضوع: داستان
گروه سنی: د (دوره راهنمایی) هـ ( سالهای دبیرستان)

قیمت: ۲۵ ریال
تعداد صفحات: ۲۸ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۷
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۴
شمارگان چاپ: ۴۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!