برنامه رادیویی گلچین هفته ۲

گلچین هفته ۲ رادیو ایران

● معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● 01:43 بت چین / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان
● 08:46 چشم نرگس / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 19:14 عشق تازه / آذر صرافپور / بهمن پیک آزادی / گیتی پاشایی
● 23:56 گریز / هوشنگ ابتهاج / فریدون شهبازیان / نادر گلچین
● 28:46 بی‌نهایت / هما میرافشار / اسدالله ملک / حمیرا
● 34:50 پشیمانم / بیژن ترقی / علی تجویدی / حمیرا
● 43:09 موسیقی زورخانه‌ / مرشد مرادی
● 46:21 تا کی بمانم / آذر صرافپور / اکبرپور / سیما بینا
● 50:42 دلبر / شعر: محلی / تنظیم آهنگ: فرامرز پایور / سیما بینا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!